Αυτό που μας κινεί

7Η ζωή είναι ενέργεια σε κίνηση, και σαν Άνθρωποι κινούμαστε πάντα από δυο κύρια στοιχεία
Η Γενετική Προστακτική
Το πρώτο είναι πάντα η Γενετική Προστακτική που μας κυβερνά, και η οποία πάντα μας έλκει προς αυτό που δεν είμαστε, η σε αυτό που είναι διαφορετικό από μάς. Αυτό είναι υγιές για την συνέχιση του είδους μας σαν ολότητα και εγγυάται την επιβίωση μας. Από την προοπτική του Σχεδίου όμως, αυτό σημαίνει ότι σαν άτομα ενδιαφερόμαστε πάντα λιγότερο για αυτό που είμαστε και περισσότερο για αυτό που δεν είμαστε. Εστιαζόμαστε σε αυτό που λείπει αντί του να ζήσουμε αυτό που έχουμε. Επίσης αυτό σημαίνει ότι κινούμαστε από την γενετική μας και όχι από την γνώση μας. Αυτό στο οποίο ελκόμαστε δηλαδή δεν είναι απαραιτήτως και το πιο υγιές για μας.

8Έκφραση
Δεύτερον, όλοι μας κινούμαστε από την ανάγκη μας να εκφράσουμε και να εκδηλώσουμε την φύση μας. Υπάρχει ένα παλιό ρητό που λέει, 'Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ρώμη'. Στην περίπτωση του Σχεδίου, την Ρώμη αντιπροσωπεύει το Κέντρο του Λαιμού, το μέρος από που μπορούμε να εκφράσουμε τις ιδέες και τις έννοιες μας, και από όπου μπορούμε να εκφραστούμε με δράση.

Τα πάντα μέσα μας κινούνται προς το Κέντρο του Λαιμού, ψάχνοντας για έναν τρόπο έκφρασης και δράσης. Αλλά δεν έχουμε όλοι άμεση πρόσβαση στο Κέντρο του Λαιμού στον Σχεδιασμό μας, έτσι εξαρτόμαστε από τους άλλους και από το πεδίο του προσδιορισμού του κόσμου γύρω μας για να μπορέσουμε να εκφραστούμε /και να δράσουμε. Αυτό μπορεί να είναι μια υγιής η μια ανθυγιεινή διαδικασία, καθώς όλα εξαρτώνται από το επίπεδο της συνειδητοποίησης μας και το πώς μπαίνουμε σε μια τέτοια σχέση.


9

Εξουσία

Έτσι πως μπορούμε να ξέρουμε αν έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους στην ζωή μας? Εάν ζούμε την μοναδική μας φύση η αν παγιδευόμαστε από την επιθυμία να είμαστε σαν όλους τους άλλους γύρω μας? Πώς μπορούμε να ξέρουμε εάν κινούμαστε από την γενετική μας προστακτική ή από την συνειδητοποίηση μας, από την ανάγκη μας να εκφραστούμε και να δράσουμε? Μπορούμε να βρούμε την απάντηση μέσω του να ζήσουμε την 'Εξουσία' μας, η οποία καθορίζεται από τον σχεδιασμό του χάρτη μας.
Αυτή η Εξουσία είναι το μέρος μέσα μας που γνωρίζει εάν κάτι είναι σωστό για μας η όχι. Υπάρχουν διαφορετικά είδη Εξουσίας: Κάποιοι έχουμε Συναισθηματική Εξουσία που σημαίνει ότι πρέπει να σερφάρουμε το κύμα των συναισθημάτων μας για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα μέρος αλήθειας. Αυτού του είδους η Εξουσία χρειάζεται χρόνο.

Άλλοι έχουν διαισθητική η ενστικτώδη Εξουσία και ξέρουν στην στιγμή το εάν κάτι είναι καλό για αυτούς η όχι, αλλά πρέπει να μάθουν να ακούν, και να ακούν στην στιγμή. Αυτά είναι απλά δυο παραδείγματα από τα διαφορετικά είδη των Εξουσιών που υπάρχουν μέσα στο Σύστημα του Σχεδίου. Το σημαντικό στοιχείο εδώ είναι ότι δεν έχουμε 'διανοητική Εξουσία'. Δεν είμαστε εδώ για να αποφασίζουμε με το μυαλό μας. Το μυαλό είναι ένα υπέροχο εργαλείο για να συλλέγουμε πληροφόρηση, να αναλύουμε μια διαδικασία η να βρίσκουμε μια ιδέα, και είναι ωφέλιμο στην ανταλλαγή προοπτικών και την καθοδήγηση των άλλων, αλλά δεν προορίζεται για να είναι η Εξουσία στις ζωές μας.