Πώς Λειτουργεί;

5Όλοι έχουμε μοναδικούς τρόπους στο πώς παίρνουμε μέσα μας και στο πώς φιλτράρουμε την ενέργεια από έξω. Επίσης 'εκπέμπουμε' ενέργεια προς τα έξω, που είναι ο τρόπος που επηρεάζουμε τους άλλους γύρω μας. Η Μαντάλα του Σχεδίου μας δείχνει τον χάρτη όλων των πιθανών τρόπων αποτυπώματος. Από αυτό το μεγάλο φάσμα των δυνατοτήτων, ο καθένας μας φέρει ένα ορισμένο ποσό χαρακτηριστικών, που συνθέτουν το μοναδικό μας αποτύπωμα. Είναι αυτό το μοναδικό μας αποτύπωμα που μας επιτρέπει να εμπειριωθούμε τον κόσμο με τον δικό μας μοναδικό τρόπο και να καθορίσουμε το πώς θα λειτουργούμε.
Το Σχέδιο χρησιμοποιεί τα γενέθλια δεδομένα σου (ημερομηνία, ώρα και μέρος γέννησης) για να υπολογίσει τον Rave Χάρτη σου, η το Σωματογράφημα σου. Μέσα από την ανάλυση αυτού του χάρτη μπορείς να δείς διαφορετικές πτυχές του εαυτού σου: Τι είναι σταθερό και βάσιμο μέσα σου. Πού είσαι ανοικτός και εν δυνάμει ευαίσθητος και τρωτός. Σου προσφέρει εργαλεία και στρατηγικές για το πώς να λειτουργείς και πώς να λαμβάνεις υγιείς αποφάσεις στην ζωή σου.

6
Πομπός – Ζωτική Ενέργεια ( Ο Εαυτός )
Αυτό που είναι βάσιμο και σταθερό
"Ο Μαθητής"
Δέκτης – Δυνατότητες μάθησης ( Ο Μη-Εαυτός )
Αυτό που εμπειριωνόμαστε από έξω
"Το Σχολείο"