Ψηφιακά Βιβλία

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε διάφορα βιβλία για το Σύστημα του Ανθρώπινου Σχεδιασμού. Τα αρχεία είναι σε μορφή PDF που είναι ότι πιό εύκολο για γρήγορη λήψη και ηλεκτρονική ανάγνωση.

Ζώντας τον Σχεδιασμό σου (eng)

StudentManualcover

 

Ένα βιβλίο για την εμβάθυνση της κατανόησης των κέντρων, αλλά και τη σχέση τους με τη βιολογία μας, καθώς και την εμβάθυνση των τύπων, με εκτεταμένη εισαγωγή για την προέλευση της επιστημονικής και μυστικιστικής προέλευσης του Ανθρώπινου Σχεδίου. Σε μορφή PDF. Διαθεσιμο σε Αγγλικά (προσεχώς σε Ελληνικά)