Μαθήματα

Τα Μαθήματα στο Σχέδιο χωρίζονται στα μαθήματα του πρώτου έτους που είναι τα μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης, που δίνουν τις απαραίτητες γνώσεις σε κάποιον για να μπορεί να κοιτάζει χάρτες ερασιτεχνικά, και στα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης απο τον δεύτερο χρόνο και μετά, που έχουν να κάνουν με την συνέχεια κάποιου στις σπουδές με σκοπό τις Επαγγελματικές Αναλύσεις στο Σχέδιο. Απο τον πρώτο χρόνο και μετά φυσικά, υπάρχει μια πληθώρα εξειδικεύσεων και επιλογών μαθημάτων που μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος στην συνέχεια των σπουδών του, αναλόγως του τι συγκεκριμμένα τον συγκινεί και ενδιαφέρει. Όπως για παράδειγμα, το Ιατρικό κομμάτι του Σχεδίου (PHS) η το Ψυχολογικό (R. Psychology) η Ολιστική Ανάλυση, οι Μελέτες Επαγγελματικών Ομάδων (BG5) η Οικογενειακή Ανάλυση κ.τ.λ. Απαραίτητη προυπόθεση φυσικά για όλα αυτά, είναι η Πρώτη χρονιά της Γενικής Εκπαίδευσης.