Επαγγελματική Κατάρτιση

Επαγγελματική Εκπαίδευση Επίπεδο 1ο

Το PTLI είναι το 1ο απο τα 4 επίπεδα της Επαγγελματικής Ανάλυσης στο Σχέδιο. Η συμπλήρωση όλων των επιπέδων είναι απαραίτητη για την τελική πιστοποίηση.

Ο σκοπός του PTLI είναι η ανάπτυξη των επαγγελματικών ικανοτήτων στην ανάλυση του χάρτη. Είναι η πιο βασική χρονιά σε αυτό ( 12 μήνες), και ο μαθητής πλέον περνάει απο την θεωρητική προσέγγιση της πρώτης χρονιάς στην πρακτική πλέον ανάμειξη του στην δουλειά της ανάλυσης. Είναι μια βαθιά πρακτική βουτιά μέσα στο σωματογράφημα, στην σύνθεση του και στην ένωση του και τέλος η ανάδυση όλων αυτών των ποιοτήτων του στην επιφάνεια, όπου όλα είναι. Διαλέξεις μαθήματα εργαστήρια και πολλές αναλύσεις γεμίζουν αυτή την χρονιά, και μήνα με τον μήνα ο Επαγγελματίας Αναλυτής αρχίζει να δημιουργεί το παζλ του. Κύριο θέμα είναι η εκμάθηση και η πρακτική με τις λέξεις κλειδιάκαι η σύνθεση του χάρτη. Η επανάληψη οδηγεί στην κυριαρχία του μαθητή στον χάρτη και στην εμπιστοσύνη του στις ικανότητες του.


Επαγγελματική Εκπαίδευση Επίπεδο 2ο

Το PTLII είναι το 2ο απο τα 4 επίπεδα της Επαγγελματικής Ανάλυσης στο Σχέδιο. Ο Σκοπός εδώ είναι η εκμάθηση των πρόσθετων τεχνικών της Ανάλυσης στον Υποψήφιο Επαγγελματία Αναλυτή, που είναι οι Χάρτες Σύνδεσης όπου μαθαίνει τα βασικά κλειδιά στην ανάλυση των σχέσεων.Και στην συνέχεια στο δεύτερο μέρος μαθαίνουν τις τεχνικές για να παρέχουν Αναλύσεις Επιστροφών, όπως η Ηλιακή Επιστροφή (Ετήσια) η Επιστροφή του Κρόνου (Ενηλικίωση) η Επιστροφή του Ουρανού (Μεσοδιάστημα - Κρίση της Μέσης Ηλικίας) η Επιστροφή του Χείρωνα (Κατέβασμα απο την Οροφή - Άνθισμα).


Επαγγελματική Εκπαίδευση Επίπεδο 3ο - Ενσαρκωτικοί Σταυροί

Το PTLIII είναι το 3ο απο τα 4 επίπεδα της Επαγγελματικής Ανάλυσης στο Σχέδιο. Αυτό το μάθημα καλύπτει την Ανάλυση των Ενσαρκωτικών Σταυρών, που είναι ενα πολύ όμορφο κομμάτι γνώσης του Σχεδίου που εξερευνά τα Αρχέτυπα, πάνω στα οποία όλοι μας έχουμε γεννηθεί και όλοι μας φέρουμε. Ο καθένας μας φέρει τον δικό του Ενσαρκωτικό Σταυρό, που είναι η Μυθολογία που Γεννηθήκαμε να εκπληρώσουμε. Ο σκοπός μας εκφράζεται μέσω του Ενσαρκωτικού μας Σταυρού. Επίσης θα μάθουμε για τα 4 Τέταρτα, τον τρόπο δηλαδή που χωρίζεται ο Τροχός σε 4 διαφορετικά μέρη.