Γενικής Εκπαίδευσης

Το 'Ζώντας το Σχέδιο' (Living Your Design), το Rave ΑΒΓ (ABC) και η Rave Χαρτογράφηση (Cartography) είναι Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης.

Σας δίνουν τις βάσεις που χρειάζεστε για να σας υποστηρίξουν στο πείραμα του να ζήσετε τον Σχεδιασμό σας.

Επιπλέον, τα μαθήματα αυτά, του πρώτου χρόνου είναι απαραίτητα για όποιον θέλει να συνεχίσει τις σπουδές σε πιο προχωρημένες μελέτες είτε γενικής εκπαίδευσης είτε επαγγελματικής πιστοποίησης.

Αυτά τα μαθήματα είναι ανοιχτά σε όποιον ενδιαφέρεται να τα παρακολουθήσει.

Rave Χαρτογράφηση

2cebfdae7a8ea5d691033c085990a9d4 L

Η Rave Χαρτογράφηση είναι το δεύτερο επίπεδο της Γενικής αλλα και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Σχέδιο και διασφαλίζει ότι ο μαθητής θα λάβει τις περιφερειακές γνώσεις και θα αναπτύξει το απαραίτητο βάθος για να μπορεί είτε να σταθεί αξιοπρεπώς σαν πρεσβευτής αυτής της γνώσης είτε να συνεχίσει τις σπουδές του στο Σύστημα έχοντας αποκτήσει μια ευρύτερη όμως καταννόηση του χάρτη, του εαυτού του, αλλά και των γύρω του.

Ζώντας το Σχέδιο

Biblio

Ανοικτό σε όποιον έχει κάνει την Γενέθλια Ανάλυση του, το Ζ.Σ. διδάσκει τις πιο σημαντικές και βασικές πτυχές του Σχεδίου. Συνοδεύεται απο το αντίστοιχο Βιβλίο.

Το Rave ΑΒΓ

Abc

Το Rave ABC είναι η αρχή της Γενικής αλλά και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να δίνει τα βασικά στοιχεία που κάποιος χρειάζεται για να αρχίσει να εξερευνά μόνος του το Σωματογράφημα.