Προϊόντα & Υπηρεσίες

Ζώντας τον Σχεδιασμό σου (eng)

StudentManualcover

 

Ένα βιβλίο για την εμβάθυνση της κατανόησης των κέντρων, αλλά και τη σχέση τους με τη βιολογία μας, καθώς και την εμβάθυνση των τύπων, με εκτεταμένη εισαγωγή για την προέλευση της επιστημονικής και μυστικιστικής προέλευσης του Ανθρώπινου Σχεδίου. Σε μορφή PDF. Διαθεσιμο σε Αγγλικά (προσεχώς σε Ελληνικά)

Rave Χαρτογράφηση

2cebfdae7a8ea5d691033c085990a9d4 L

Η Rave Χαρτογράφηση είναι το δεύτερο επίπεδο της Γενικής αλλα και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Σχέδιο και διασφαλίζει ότι ο μαθητής θα λάβει τις περιφερειακές γνώσεις και θα αναπτύξει το απαραίτητο βάθος για να μπορεί είτε να σταθεί αξιοπρεπώς σαν πρεσβευτής αυτής της γνώσης είτε να συνεχίσει τις σπουδές του στο Σύστημα έχοντας αποκτήσει μια ευρύτερη όμως καταννόηση του χάρτη, του εαυτού του, αλλά και των γύρω του.

Ζώντας το Σχέδιο

Biblio

Ανοικτό σε όποιον έχει κάνει την Γενέθλια Ανάλυση του, το Ζ.Σ. διδάσκει τις πιο σημαντικές και βασικές πτυχές του Σχεδίου. Συνοδεύεται απο το αντίστοιχο Βιβλίο.