Ζώντας το Σχέδιο

Biblio

Ανοικτό σε όποιον έχει κάνει την Γενέθλια Ανάλυση του, το Ζ.Σ. διδάσκει τις πιο σημαντικές και βασικές πτυχές του Σχεδίου. Συνοδεύεται απο το αντίστοιχο Βιβλίο.