Το Rave ΑΒΓ

Abc

Το Rave ABC είναι η αρχή της Γενικής αλλά και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να δίνει τα βασικά στοιχεία που κάποιος χρειάζεται για να αρχίσει να εξερευνά μόνος του το Σωματογράφημα.